Wikipedia

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo.png

Het is en blijft natuurlijk een geweldige digitale encyclopedie om te bezoeken, 'De Wikipedia'.
De belofte luidt - luidde - een onafhankelijke en vrije onuitputtelijke bron van informatie te zijn van en voor iedereen, (geen Bijbel!)
... En wat wenst een mens zich nog meer?

Neutraliteit & Transparantie

Wikipedia volgens Alexa - 2021-12-17

Wat de meeste mensen zal ontgaan, (omdat je er alleen tegenaan loopt wanneer je mee probeert te schrijven), is dat het met de 'neutraliteit' van de wikipedia nog weleens tegen zou kunnen vallen. Pagina's die er in en bij de vorming van de publieke opinie toe kunnen doen, blijken angstvallig door enkele 'Wikipedianen' te worden bewaakt. Dit lijkt, tegen alle goede bedoelingen en intenties in, alles te maken te hebben met de manier waarop de Nederlandse afdeling wordt georganiseerd... Met de motor, ofwel drive erachter, de wijze waarop en waarmee de 'schrijver-wikipedianen' worden gestimuleerd.
Bekijk bijvoorbeeld eens de pagina's Welkom moderator en Sterren voor bewezen diensten...

Om kort en goed te gaan is het in geen geval de bedoeling om Anderswat.nl ook een dergelijke kant op te sturen... met dat soort van 'motiverende' (hulp-)middelen.
Het mag bestaan, terwijl er voor intrinsieke motivatie toch echt wel heel veel te zeggen blijft!!! ;-)

Werving en selectie discutabel

WikiconNL is de jaarlijkse Nederlandse conferentie over Wikipedia, Wikimedia, digitaal erfgoed en onderwerpen als auteursrecht en (linked) open data. De conferentie biedt een podium voor open kennis. Het doel? Een wereld waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis.
Zie: WikiconNL

Issues

Klein clubje aan 'de macht'

Anderswat zal zich verder niet inlaten met, of uitlaten over - in politieke zin - belangwekkende pagina's op De Wikipedia. Daar gaat eenvoudigweg teveel negatieve energie mee gepaard vanwege een te klein clubje dat klaarblijkelijk een stempel wil drukken. Wij blijven er een groot voorstander van, en wensen iedereen toe dat het een Vrije Encyclopedie zal mogen blijven!
Blijf vooral zelf beoordelen en oordelen... zoals dat bij en voor iedere site die je bezoekt mag gelden.
(Met hierbij de disclaimer: Niets ten nadele van de vele wikipedianen die zich van geen kwaad bewust, zonder de opzet om te beïnvloeden, gewoonweg mee wensen te schrijven aan een waardevolle vrije wereldwijde informatieve digitale encyclopedie).

Toeslagenaffaire oktober 2021

Op de Wikipedia wordt sinds 17 december 2020 tot op de dag van vandaag - (oktober 2021) - gewerkt aan een pagina over de Toeslagenaffaire, waarin daarover wordt verhaald alsof het ermee om geschiedschrijving zou mogen gaan, terwijl het drama zich nog in volle hevigheid afspeelt vanwege en dankzij een Demissionair kabinet Rutte III.
Opmerkelijk ook omdat er door Jesse Frederik het boek "Zo hadden we het niet bedoeld" over werd geschreven en breed het nieuws haalde vanwege de nauwgezetheid. Het werd bij voorpublicatie door de uitgever De Correspondent onder de leden uitgebracht op 13 november 2020 en verscheen op 9 maart 2021 op de markt, terwijl deze auteur door de 'Wikipediaan-schrijver' nergens word genoemd en het ook nogal wat moeite kostte om dit vermeld te krijgen op de Wikipedia pagina over Jesse Frederik zelf.

Gerucht september '21

Dat er door onze overheid betaalde ambtenaren onder werktijd meeschrijven danwel reageren op bepaalde pagina's kan (nog) niet worden uitgesloten. (Weet je met andere woorden gewaarschuwd tegen zogenaamde ‘Trollen’).

Bewerkingsoorlog mei 2021

Verwikkelingen om en over de pagina's van Vrij en Sociaal Nederland en Lijst30, die als nieuwe politieke partijen voorafgaand aan de verkiezingen van maart 2021 met elkaar in de clinch kwamen te liggen omtrent de splitsing tussen beide. Op de pagina's werd op een gegeven moment geen recht meer gedaan aan een al met al nogal belabberde gang van zaken wanneer het de rechtspraak daaromtrent betrof. Met een tekst en uitleg daarbij / daarvoor op de overlegpagina's die ook niet echt om over naar huis te schrijven mochten blijken, en waarbij enkele Wikipedianen elkaar wel heel graag wensten te ondersteunen in plaats van het 'een overleg' te laten blijven. (De indruk van narrow minded wekkend).
Spijtig en opmerkelijk ook omdat de genoemde partijen de splitsing graag achter zich wensten te laten in de overtuiging elkaar in de kamer dan wel weer tegen te komen met oog op en voor meer dan voldoende punten waarop zij wel op één lijn (b)leken te mogen liggen.

Issue maart / april 2021

Bijdragen aan de pagina over het programma Zondag met Lubach werden verwijderd omdat niet naar voren mocht worden gebracht dat het met de eigenaar van het productiebedrijf Human Factor TV, Irene van den Brekel, om de partner gaat van Kajsa Ollongren. Evenmin mocht de opmerking worden toegevoegd het bewuste bedrijf niet te verwarren met de publieke omroep Human. ... Op zn minst zeer opmerkelijk, aangezien het met de wikipedia toch om een bron van informatie mag gaan. Deze aanvullingen werden tot 3 keer toe door verschillende 'Mede-Wikipedianen' verwijderd onder aanvoering van technische argumenten. (Onder andere dat deze info thuis zou horen op 'eigen', daarvoor aangewezen pagina's' (?)).

16 maart 2021

Artikel op de site wired.com met de kop 'Wikipedia vraagt Big Tech eindelijk om te betalen'. Wat natuurlijk wel terecht zou zijn, terwijl er ook in te lezen valt dat het de lancering aankondigt van een commercieel product, "Wikimedia Enterprise". De nieuwe dienst is ontworpen voor de verkoop en efficiënte levering van Wikipedia-inhoud rechtstreeks aan de online kolossen (en uiteindelijk ook aan kleinere bedrijven).

Issue radicalisme

Aan de pagina over de Occupybeweging werd omstreeks 2012 de categorie en term 'Links-radicalisme' toegevoegd, terwijl dat kant nog wal mocht raken met oog op het gegeven dat juist mensen van verschillende politieke stromingen en gezindten zich door de Occupy beweging aangesproken voelden. Van jong tot oud, links en rechts. Dat bleef vreemd genoeg tot maart 2021 onopgemerkt.

Issue februari 2021, Nu.nl

Vraagtekens bij de mate van hoor en wederhoor door de nieuwssite Nu.nl (- niet te verwarren met OverNu.nl -) mochten niet worden geplaatst. Opvallend en pijnlijk omdat NU.nl inmiddels, zoals veel meer 'nieuwsbrengers', ook onderdeel uitmaakt van DPG Media.

30 april 2020, 'Winst'

Artikel in de Volkrant van Reinout van der Heijden met de kop Is de bedelmail van Wikipedia geen oplichting?. Behalve dat het afwachten is of Wikipedia op het aanbod van Google in zal gaan, is het ook wel interessant te lezen dat deze stichting in het boekjaar 2018/2019 110 miljoen dollar ophaalde aan donaties en 30 miljoen dollar winst maakte. (Boekhoudkundig bezien wordt er alleen winst geboekt wanneer er geld overblijft).

MeerTerug naar de Hoofdpagina