Wijsheid van het volk

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Boerenverstand 1.jpg

Naar aanleiding van het boek: 'The Wisdom of Crowds', geschreven door James Surowiecki

Onderwerp, vraagstelling:

Hoe neem je een besluit? Vanuit autoriteit? Vanuit een theorie?
In 'The wisdom of Crowds' stelt James Surowiecki dat de beste besluiten genomen worden door een groep met verschillende meningen. Door vrije leden met onafhankelijke meningen.

Een verhaal over onderzoeken naar, en met wetenschappelijke onderbouwingen van de stelling dat: Een groep mensen slimmer is dan het slimste individu binnen een groep.
De leden van de groep hoeven niet persé uitzonderlijk slim, goed geïnformeerd of rationeel te zijn om tot “collectieve intelligentie” ofwel het beste besluit te komen. Samen blijkt de groep meer te weten dan één.

Burgerparticipatie dan?

Burgerberaden zijn in het licht van zijn woorden niets nieuws. Het mag een democratisch middel blijken dat al eerder met succes is toegepast in onder meer België, Canada, Ierland, India en Polen om ambitieuze doelen en vooruitstrevend beleid te realiseren.

Het stelt burgers in staat om het voortouw te nemen en biedt politici de (door hen zó gewenste) mogelijkheid om ingrijpende en verregaande maatregelen te treffen zonder angst voor de door hen even zózeer gevreesde afstraffing bij de eerstvolgende politieke verkiezingen.
Een Burgerberaad geeft een stem aan groepen die anders worden buitengesloten van politieke besluitvorming en garandeert dat de lasten eerlijk en op rechtvaardige wijze worden gedeeld. Op basis van uitgebalanceerd, wetenschappelijk advies en vrij van politieke beïnvloeding kunnen deelnemers aan het Burgerberaad weloverwogen tot beslissingen in het algemeen belang komen.

Met een toepasselijk mandaat van het parlement dient via loting een representatieve groep burgers te worden samengesteld. Dit Burgerberaad zal zich buigen over het gewenste beleid om doelstellingen op rechtvaardige wijze te realiseren. De deelnemers worden door toepasselijke experts en relevante belanghebbenden op betrouwbare, evenwichtige wijze geïnformeerd en zullen in alle openheid en onder deskundige begeleiding in kleinere groepen delibreren om uiteindelijk tot een beslissing over concrete beleidsvoorstellen te komen. Als gevolg van de lobbykracht van grote bedrijven en de afhankelijkheid van media-aandacht zijn zowel parlement als opeenvolgende kabinetten niet in staat gebleken om positieve veranderingen binnen korte tijd in gang te zetten.

Met Jan, Miep en Alleman gaan beslissen dan?

Dat zal nog niet zo 1, 2, 3 mee gaan vallen.


Klik op het logo of hier om terug te gaan naar de Hoofdpagina