Wijsheid & Ontwikkeling

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Opleiden een belangrijk speerpunt. Zowel vanuit het kind, de student als de zelfstandige opleidingsprofessional.
Met minder regels en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Verbonden, vrij en menselijk

Goed opgeleide onderwijsprofessionals met aandacht voor brede algemene kennis en persoonlijke ontwikkeling.
Specifieke aandacht per leerling en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Persoonlijk contact en interactie stimuleren i.p.v. online; goede communicatie staat centraal.

Overheid voor de burger en meedoen

Minder regels, uitgaan van vertrouwen. Mogelijkheden verruimen om actief te sturen op topkwaliteit leerkrachten.
Herinvoeren basisbeurs in plaats van leningen.
Strenge selectie en regels aan de voorkant, gericht op talentontwikkeling.
Perverse prikkels omzetten naar eigen budget onderwijsinstellingen.
Ministerie 20/80 regel, dus 80% naar de voorkant en het veld in, scholen besturen en lesgeven.
Onafhankelijkheid onderwijs bevorderen door politieke en commerciële prikkels uit te sluiten.
Open transparante modellen voor bedrijven, onderzoeksinstellingen en instituties inzake coöperatie en partnerships bij universiteiten en onderzoeksinstellingen.
Onderwijs voor iedere Nederlander beschikbaar tegen lage kosten.
Ouderschapscursussen en menszijn-cursussen voor preventie; denk aan burn-outs.
Onderwijsprogramma gericht op menszijn en persoonlijke ontwikkeling en communicatie alsmede filosofie, geschiedenis en maatschappijleer, aangevuld met maatschappelijke praktijkstages.

Zelf sturen

Van onderwijs naar eigenwijs!
Leerling centraal en docent zelfsturend vanuit goede opleiding en vertrouwen.
Minder regels, alle ruimte voor de zelfstandige professional (voor elke nieuwe regel twee oude weg).
Eigen budget per leerling/student; voldoende voor een aantal jaar opleiding, zelfstandig in te vullen.


Terug naar de pagina Onderwerpen / Thema's