Veiligheid & Politie

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Vertrouwen

Voor ons is het uit handen geven van het geweldsmonopolie geen vanzelfsprekende zaak. Hier moet dan ook nauwkeurig mee om worden gegaan. Vertrouwen is de basis alsook preventie. Op basis van handhaving kunnen dan de uitzonderingen vanuit tijdelijkheid strak aangepakt worden. Eerlijk en in verhouding tot het vergrijp.

Verbonden, vrij en menselijk

Goed opgeleide professionals met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie naar de burger.
Vertrouwen in het individu centraal uitgangspunt.
Persoonlijk contact en interactie stimuleren i.p.v. online; communicatie centraal.

Overheid voor de burger en meedoen

Landelijke Politie terug naar lokaal, preventie en dienstverlening.
Decentraal waar het kan, centraal waar het moet en waar het specialistische functies betreft.
Veiligheidswinkels in de wijk als direct communicatiemiddel, in contact met de wijkagent.
Integriteitsorgaan en aanpak systeemcorruptie.
Preventie, handhaving en gemak in aangiftes centraal in plaats van hogere boetes.
Burger kan met e-ticket zaakvoortgang volgen.
Politie betrekt meerdere groepen in sociale veiligheidsinitiatieven.
Focus op succesvolle terugkeer naar de samenleving van gedetineerden.
Technologisch ondersteunen dienstverlening i.p.v. controle.
Investeren in bestrijding cybercriminaliteit.

Zelf sturen

Burgers betrekken bij zaken en voortgang, dus burgerparticipatie.
Publiek-private partnerships burgers/politie.
Mediation & communicatie bevorderen in opleiding.
Politieagenten worden ‘adviseurs’ die minstens eenmaal per jaar de wijkvertegenwoordiger/ster bezoeken voor feedback en ideeën.


Terug naar de pagina Onderwerpen / Thema's