Toeslagenaffaire

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Over 'De Toeslagenaffaire' hebben we natuurlijk allemaal gehoord.
Daarover is door Jesse Frederik het bijzonder lezenswaardige boek "Zo hadden we het niet bedoeld" geschreven dat bij voorpublicatie digitaal door de uitgever De Correspondent aan de geabboneerde leden werd uitgebracht vanaf 13 november 2020 en uiteindelijk op 9 maart 2021 op de markt verscheen en breed het nieuws haalde. (Zo hadden we het niet bedoeld. De tragedie achter de toeslagenaffaire, 2021 ISBN 9789083078915).

Woord vooraf

Van auteur en uitgever:
"Deze reconstructie van de kinderopvangtoeslagenaffaire is gebaseerd op duizenden pagina’s aan rapporten, verslagen, evaluaties, notulen, mailverkeer en andere stukken. Veel documenten zijn boven tafel gekomen door een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van Jesse Frederik en anderen. Daarnaast heeft Jesse Frederik vele (achtergrond)gesprekken gevoerd met betrokken politici, ambtenaren, rechters en ouders. Alle beweringen zijn gestaafd aan de hand van meerdere bronnen en documenten. Waar mogelijk noemt Jesse Frederik zijn bronnen in de tekst of in de eindnoten. In sommige gevallen moet hij zijn bronnen beschermen. De namen van alle bronnen zijn bekend bij Jesse Frederik en de hoofdredactie van De Correspondent.
Onze maatschappelijke problemen worden steeds ingewikkelder, tegelijkertijd snakken we naar steeds simplistischere verhalen over die problemen. Een nationaal drama als de kinderopvangtoeslagenaffaire verorberen we het liefst als een whodunit, met een schurk in de hoofdrol, in plaats van een aaneenschakeling van handelingen door mensen die vaak vanuit de beste bedoelingen opereerden, hoezeer ze ook faalden.
De werkelijkheid is vaak tragisch: wie inzoomt op de details van de kinderopvangtoeslagenaffaire ziet een complexe samenloop van omstandigheden met onbedoelde consequenties.
Waarmee Jesse Frederik niet wil zeggen dat er niet zoiets bestaat als verantwoordelijkheid: die is er wel. Er zijn veel mensen die het beter hadden moeten doen. Maar wie werkelijk wil begrijpen waarom het zo kan lopen, moet niet alleen vragen: wie heeft het gedaan? Maar ook: waarom is het zo gegaan? Het boek probeert daar een antwoord op te geven."

Voorpublicatie aan grote publiek

"De toeslagenaffaire ontstond niet door kwaadwillende personen of schuldige kabinetten, maar door de dynamiek tussen de regering, de Tweede Kamer, de ambtenarij, de rechtspraak, de pers en wijzelf – kijkers en kiezers. Het aftreden van het kabinet lost dat niet op, en voorkomt ook geen volgende affaire. Het systeem zélf moet op de schop."

Het hele verhaal

Compensatieregeling toeslagenaffaire loopt gierend uit de hand


Teug naar de pagina over Wikipedia of Hoofdpagina