The Zeitgeist Movement

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Intentieverklaring van de The Zeitgeist Movement (NL) van 24 april 2011:

De Zeitgeist Beweging, opgericht in 2008, is een organisatie ter bevordering van duurzaamheid die zich door middel van een netwerk van wereldwijde en regionale afdelingen, projectteams, jaarlijkse evenementen, media en liefdadigheidswerk, bezighoudt met activisme vanuit de gemeenschap en bewustzijnsacties.

Het principiële oogmerk van de beweging behelst de erkenning van het feit dat de meeste sociale problemen die de menselijke soort op dit moment bedreigen niet het resultaat zijn van diepgewortelde corruptie, schaarste, politieke beleidsvoering, gevolg van “de menselijke natuur” of andere factoren die hiervoor in de activistengemeenschap gewoonlijk verantwoordelijk worden gesteld. De Beweging identificeert thema’s als armoede, corruptie, maatschappelijke ineenstorting, dakloosheid, oorlog, hongersnood en dergelijke eerder als symptomen van een verouderde sociale structuur.

Terwijl tussenstappen in het hervormingsproces en hulpbetoon naar de gemeenschap het belang hebben voor de Beweging, is de bepalende doelstelling hier het tot stand brengen van een nieuw sociaal-economisch model. Dit model is gebaseerd op technisch verantwoord beheer, toewijzing en distributie van bronnen en middelen, met behulp van de wetenschappelijke methode, om problemen te beredeneren en doelmatige oplossingen te vinden.

Dit “Resource Based Economy” model is een directe, technische aanpak van sociaal beheer, in tegenstelling tot een monetair of zelfs politiek systeem. Het gaat over het actualiseren van de werking van de maatschappij volgens de meest geavanceerde en beproefde methodes die de wetenschap te bieden heeft. Hierbij kunnen we de schadelijke gevolgen en beperkingen van ons huidige monetaire systeem zoals winsten, bedrijven en andere structurele of motiverende componenten achter ons laten.

De Beweging is trouw aan een gedachtegang, niet aan personen of instellingen. Met andere woorden, deze beschouwing houdt in dat we met behulp van sociaal gericht onderzoek en beproefde inzichten in wetenschap en technologie, op logische wijze tot maatschappelijke toepassingen kunnen komen. Deze zouden fundamenteel doelmatiger aan de menselijke behoeften kunnen voldoen. Zó goed zelfs, dat er weinig of geen reden is om aan te nemen dat oorlog, armoede, 95% van de misdaad en veel andere op geld terug te voeren schaarste- verschijnselen, aanwezig in ons huidige model, niet op termijn zouden kunnen worden opgelost.

De activisme- en bewustzijnscampagnes van de Beweging bestrijken zowel de korte als de lange termijn. De langetermijnvisie is de overgang naar een “Resource Based Economy”. Maar, de beweging onderkent ook de behoefte aan overbruggende hervormingstechnieken en directe steun vanuit de gemeenschap op weg daar naar toe.

“Monetaire hervorming” is geen door de Beweging voorgestelde eindoplossing op zichzelf. Toch wordt het nut van dergelijke wettelijke benaderingen wél erkend in het kader van overgang en continuïteit. Zo ook het inzamelen van voedsel en kleding en andere hulpprojecten om noodlijdenden op korte termijn te helpen.

Toch ziet de Beweging ook het nut van deze projecten in, omdat we zo anderen helpen in tijden van nood en tegelijk de aandacht vestigen op het hoofddoel, maar niét als langetermijnoplossing.

De Zeitgeist Beweging heeft verder geen banden met welk land of politiek platform dan ook. Ze beschouwt de wereld als één enkel systeem en de menselijke soort als één enkele familie. De Beweging ziet in dat alle landen moeten ontwapenen en bronnen en middelen en ideeën leren delen, als wij op lange termijn willen overleven. Vandaar dat de gevonden en voorgestelde oplossingen in het belang moeten zijn van iederéén en niet slechts van een selecte groep.


Terug naar de pagina over Occupy