The Century of the Self

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Een vierdelige Britse televisie documentaireserie van Adam Curtis uit 2002. De serie is in feite een essay dat beschrijft hoe Sigmund Freuds psychoanalyse door de jaren heen gebruikt en misbruikt is voor propaganda en marketing... om mensen te manipuleren.

Een aanrader om breder begrip te krijgen van wat er vandaag de dag zoal speelt.

Plot

Freuds zijn invloed op de 20e eeuw wordt algemeen als enorm beschouwd. De documentaire beschrijft de invloed van Freud's theorieën op de perceptie van de menselijke geest, en de manieren waarop public relations bureaus en politici dit in de laatste 100 jaar hebben gebruikt voor hun manipulatie van instemming. Tot de hoofdpersonen behoren Freud zelf en zijn neef Edward Bernays, die als eerste psychologische technieken in de reclame gebruikte. Hij wordt vaak gezien als de vader van de public relations industrie.

Freuds dochter Anna Freud, een pionier op het gebied van de kinderpsychologie, wordt in het tweede deel genoemd, evenals Wilhelm Reich, een van de belangrijkste tegenstanders van Freuds theorieën. Langs de algemene thema's stelt het vragen over de wortels en methoden van het moderne consumentisme, de representatieve democratie en de implicaties daarvan. Het stelt ook vragen over de moderne manier waarop we onszelf zien, de houding tegenover mode en oppervlakkigheid.

Volledige documentaire

Ga er even goed voor zitten, bijna 4 uur durend.

Deel 1, Happiness Machines, 17 maart 2002

Het verhaal van de relatie tussen Sigmund Freud en zijn Amerikaanse neef, Edward Bernays. Bernays vond in de jaren twintig het vak public relations uit en was de eerste die Freuds ideeën gebruikte om de massa te manipuleren. Hij liet Amerikaanse bedrijven zien hoe ze mensen dingen konden laten willen die ze niet nodig hadden door systematisch massaproducten te koppelen aan hun onbewuste verlangens.

Bernays was een van de belangrijkste architecten van de moderne technieken om de massaconsument te overtuigen, waarbij hij elke truc uit het boekje gebruikte, van het aantrekken van beroemdheden en schandalige PR-stunts, tot het erotiseren van de auto.

Zijn beruchtste succes was het doorbreken van het taboe op rokende vrouwen door hen ervan te overtuigen dat sigaretten een symbool waren van onafhankelijkheid en vrijheid. Maar Bernays was ervan overtuigd dat dit meer was dan alleen een manier om consumptiegoederen te verkopen. Het was een nieuw politiek idee over hoe de massa te controleren. Door de innerlijke irrationele verlangens te bevredigen die zijn oom had geïdentificeerd, konden mensen gelukkig en dus volgzaam worden gemaakt.

Het was het begin van het alles verterende ik, dat de wereld van vandaag is gaan beheersen.

Deel 2, The Engineering of Consent, 24 Maart 2002

Het programma onderzoekt hoe de machthebbers in het naoorlogse Amerika Freuds ideeën over het onbewuste gebruikten om te proberen de massa's te controleren.

Deel 3, There Is a Policeman Inside All Our Heads. He Must Be Destroyed, 31 Maart 2002

In de jaren '60 daagde een radicale groep psychotherapeuten de invloed van Freudiaanse ideeën in Amerika uit. Zij werden geïnspireerd door de ideeën van Wilhelm Reich, een leerling van Freud, die zich tegen hem had gekeerd en gehaat werd door de Freud familie. Hij geloofde dat het innerlijke zelf niet onderdrukt en gecontroleerd hoefde te worden. Het zou moeten worden aangemoedigd om zich te uiten.

Deel 4, Eight People Sipping Wine in Kettering, 7 april 2002

Acht mensen nippen van wijn in Kettering. In deze aflevering wordt uitgelegd hoe politici dezelfde technieken gebruikten als het bedrijfsleven om de innerlijke verlangens van de massa's te lezen en te manipuleren. Zowel New Labor met Tony Blair als de Democraten onder leiding van Bill Clinton, gebruikten de focusgroep die door psychoanalytici was uitgevonden om aan de macht te komen.