Spaanse 15 mei-beweging

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Dinsdag 24 mei 2011, De Wereld Morgen. De Spaanse pro-democratische 15 mei-beweging eist in haar manifest 'Echte democratie, nu!'
"¡Democracia real YA!"


Manifest van de 15 mei-beweging:

Wij zijn gewone mensen. Wij zijn zoals jij: mensen die elke ochtend opstaan om te studeren, om te werken of een job te vinden, mensen met familie en vrienden.

Mensen die elke dag hard werken voor een betere toekomst voor onze naasten. Sommigen onder ons zien zichzelf als progressief, anderen als veeleer conservatief. Sommigen zijn gelovig, anderen niet. Een aantal hebben duidelijke ideologische overtuigingen, anderen zijn apolitiek.

We zijn allemaal bezorgd en boos vanwege de politieke, economische en sociale toestand rondom ons: corruptie bij politici, zakenlui, bankiers, … allemaal laten ze ons hulpeloos achter, ze geven ons geen stem.

Deze situatie is de dagelijkse gang van zaken geworden, een dagelijks lijden zonder uitzicht op hoop. Maar als we onze krachten bundelen, kunnen we er iets aan doen. Het is tijd om dingen te veranderen, het is tijd om samen een betere samenleving te bouwen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat:

  • De prioriteiten van elke ontwikkelde samenleving moeten zijn: gelijkheid, vooruitgang, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en ontwikkeling, welvaart en welzijn voor de bevolking.
  • Er zijn een aantal onvervreemdbare rechten die voor iedereen zouden moeten gelden: het recht op huisvesting, werkgelegenheid, cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, politieke participatie, vrije persoonlijke ontwikkeling en consumentenrechten voor een gezond en gelukkig leven.
  • De huidige regering en het huidige economische systeem slagen er niet in deze rechten te doen gelden en zijn in veel gevallen zelfs een obstakel voor vooruitgang in de realisatie er van.
  • Democratie behoort aan het volk (demos = volk; kratos = regeren). Dit betekent dat de regering elk van ons zou moeten vertegenwoordigen. In Spanje luistert de meerderheid van de politieke klasse niet eens naar ons. Politici zouden onze stem moeten laten weerklinken in de instellingen en zouden de directe politieke participatie van burgers moeten bevorderen. Op deze manier zouden zij het algemeen belang dienen in plaats van zichzelf te verrijken ten koste van ons allen. Ze zouden dan niet langer, zoals nu wordt gedaan door de PP (nvdr: de conservatieve Volkspartij, in de oppositie) en de PSOE (nvdr: de regerende Socialistische Partij), de dictatuur van de grote economische machten in stand houden, maar de stem van het volk echt vertegenwoordigen.
  • De wil tot macht en de concentratie ervan in de handen van enkelen creëert ongelijkheid, spanning en onrechtvaardigheid. Dit leidt dan weer tot geweld, wat we ten stelligste verwerpen. Het achterhaalde en onnatuurlijke economisch model zorgt voor grote rijkdommen voor enkelen en betekent armoede voor de rest van de bevolking.
  • Het doel van het huidige systeem lijkt de accumulatie van geld, niet de efficiëntie en welvaart van de samenleving. Het systeem verspilt grondstoffen, vernielt de planeet, creëert werkloosheid en ongelukkige consumenten.
  • De burgers zijn een radertje in een machine die een kleine minderheid steeds rijker maakt en geen rekening houdt met onze behoeften. We zijn anoniem, maar zonder ons zou niks van dit alles bestaan, want wij zetten de wereld in beweging.
  • Als we onze toekomst niet langer in handen leggen van een abstract economisch model, dat nooit welvaart zal brengen voor de meerderheid van de bevolking, kunnen we het misbruik uitschakelen waar we allen het slachtoffer van zijn.
  • We hebben een ethische revolutie nodig. In plaats van geld boven mensen te plaatsen, moeten we het opnieuw ten dienste van ons allen stellen. Wij zijn mensen, geen producten. Ik ben geen product van wat ik koop, de reden waarom ik het koop en diegene van wie ik het koop.


Vanwege al het bovenstaande ben ik woedend.

Want ik kan toch wel veranderen (?)

Ik hoop het, denk het / meen het... dat ik kan helpen.

Samen spelen we het immers toch wel voor elkaar.


Ga voor de originele tekst uit 2013 naar Democracia real YA!, en/of de Wikipedia voor meer informatie over de Spaanse 15 mei-beweging


Terug naar de pagina over Occupy