Sinecure

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Het woord komt uit het Latijn, sine betekent ‘zonder’, cura betekent ‘zorg’.
Het woord wordt in de regel met een ontkenning gebruikt. Men zegt dat iets "geen sinecure" is wanneer het gaat om een opgave / uitdaging die niet heel gemakkelijk is.
Zie ook Encyclo.nl en/of Ensie.nl

Voorbeelden van 'geen sinecure':
Denk bijvoorbeeld aan een bevalling of het behalen van een diploma.


Terug naar de pagina over Verdeel & Heers