Robert Malone

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Robert Malone is een bekende immunoloog en viroloog. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de mRNA-technieken die nu worden toegepast in mRNA-therapie. Mede daardoor is hij een van de meest invloedrijke mensen als het gaat om een open discussie over het coronavirus en het beleid daar omheen.

Zoals ook in de disclaimer aangegeven prijst Malone het werk van Desmet tijdens een lezing in Tampa, Florida en geeft in een klein kwartier zijn samenvatting van de theorieën van de Belgische psycholoog. Naar aanleiding van de video die daarvan is gemaakt door Inspired Channel, besloot Malone in een artikel op Substack nog eens extra aandacht te besteden aan de ideeën van Desmet over massavorming en massapsychose.
Een lichtpuntje in de coronacrisis: kennis en ideeën worden als nooit tevoren verspreid en gedeeld.

Vertaling artikel op Substack, 9 dec. '21

Zoals velen van jullie weten, heb ik tijd besteed aan onderzoek naar en het spreken over massapsychose theorie. Het meeste van wat ik heb geleerd is afkomstig van Dr. Mattias Desmet, die zich realiseerde dat deze vorm van massahypnose, van de waanzin van menigten, het vreemde verschijnsel kan verklaren dat ongeveer 20-30% van de bevolking in de westerse wereld in de ban raakt van de Edele Leugens en het overheersende verhaal over de veiligheid en effectiviteit van de genetische vaccins, en dat beide worden gepropageerd en afgedwongen door politici, wetenschapsbureaucraten, farmaceutische bedrijven en de oude media.

Wat men waarneemt bij de massahypnose is dat een groot deel van de bevolking totaal niet in staat is nieuwe wetenschappelijke gegevens en feiten te verwerken die aantonen dat zij misleid zijn over de doeltreffendheid en de nadelige gevolgen van verplicht gebruik van maskers, lockdowns, en genetische vaccins die het lichaam van mensen ertoe brengen grote hoeveelheden biologisch actief coronavirus Spike-eiwit aan te maken.

Zij die door dit proces gehypnotiseerd zijn, zijn niet in staat de leugens en onjuiste voorstellingen te herkennen waarmee zij dagelijks worden bestookt, en vallen actief iedereen aan die het lef heeft informatie met hen te delen die in tegenspraak is met de propaganda die zij zijn gaan omhelzen. En voor degenen wier gezinnen en sociale netwerken door dit proces zijn verscheurd, en die merken dat naaste familieleden en vrienden hen hebben gedumpt omdat zij de officieel onderschreven "waarheid" in twijfel trekken en de wetenschappelijke literatuur volgen, kan dit een bron van diepe angst, verdriet en psychologische pijn zijn.

Het is met die zielen in gedachten dat ik een bespreking van de massavormingstheorie van Dr. Mattias Desmet opnam tijdens een recente lezing die ik gaf in Tampa, Florida voor een publiek van ongeveer 2.000 toehoorders. Toen ik het publiek inkeek en sprak, kon ik op vele gezichten opluchting zien, en zelfs tranen die uit de ogen van stoïcijnse mannen liepen.

Zonder dat ik het wist, heeft iemand de toespraak opgenomen en de vocale track toegevoegd aan een reeks rustgevende beelden van natuurlijke landschappen, waardoor een video is ontstaan die over de hele wereld viral is gegaan. Een link naar de video, evenals enkele aantekeningen ter verduidelijking en aanvulling van de toespraak zijn hieronder bijgevoegd. Velen hebben me verteld dat ze het heel helend vinden. Ik hoop dat het jou ook kan helpen.

Video van 27 nov. '21


Een kort overzicht van Mass Formation, dat werd ontwikkeld door Dr. Mattias Desmet. Hij is psycholoog en statisticus. Hij is verbonden aan de Universiteit van Gent in België. Ik denk dat Dr. Mattias iets op het spoor is over wat er gebeurt en hij noemt dit fenomeen: MASSALE VORMINGSPSYCHOSE
Dus, als hij zegt "massa" formatie, kan je dit zien als gelijkwaardig aan "menigte" formatie. Men kan dit zien als: PSYCHOSE BIJ HET PUBLIEK

De voorwaarden voor het ontstaan van een massale formatiepsychose zijn een gebrek aan sociale verbondenheid en zintuiglijke waarneming, alsmede grote hoeveelheden latente angst en passieve agressie. Wanneer mensen overspoeld worden met een verhaal dat een plausibel "voorwerp van angst" voorstelt en een strategie om ermee om te gaan, dan groeperen veel individuen zich om het voorwerp met een collectieve eensgezindheid te bestrijden. Dit stelt mensen in staat om zich niet langer op hun eigen problemen te richten, waardoor persoonlijke mentale angst wordt vermeden. In plaats daarvan richten ze al hun gedachten en energie op dit nieuwe object.

Naarmate de massavorming vordert, raakt de groep steeds meer aan elkaar gehecht en met elkaar verbonden. Hun aandachtsveld wordt vernauwd en ze worden niet langer in staat alternatieve standpunten in overweging te nemen. Leiders van de beweging worden vereerd en kunnen geen kwaad meer doen.

Als dat zo blijft, zal een samenleving in de ban van massavorming een totalitaire bestuursstructuur steunen die in staat is tot anderszins ondenkbare gruweldaden om zich aan de regels te houden. Een opmerking: massa-vorming is iets anders dan groepsdenken. Er zijn eenvoudige manieren om groepsdenken te verhelpen door afwijkende stemmen binnen te halen en ervoor te zorgen dat je ze een platform geeft. Bij massa-vorming is dat niet zo eenvoudig. Zelfs wanneer het verhaal uit elkaar valt, scheuren in de strategie het probleem duidelijk niet oplossen, kan de gehypnotiseerde menigte zich niet losmaken van het verhaal. Dit is wat er nu lijkt te gebeuren met COVID-19. De oplossing voor degenen die de controle hebben over het verhaal is om grotere en grotere leugens te produceren om de oplossing te ondersteunen. Degenen die worden gecontroleerd door massale formatie zijn niet langer in staat om de rede te gebruiken om los te komen van het groepsverhaal.

Het voor de hand liggende voorbeeld van massavorming is natuurlijk Duitsland in de jaren '30 en '40. Hoe kon het Duitse volk, dat hoog opgeleid was, zeer liberaal in de klassieke zin van het woord; westers denkende mensen... hoe konden ze zo gek worden en doen wat ze de Joden hebben aangedaan? Hoe kon dit gebeuren? Met een beschaafd volk? Een leider van een massale vormingsbeweging zal het platform gebruiken om de groep te blijven pompen met nieuwe informatie om zich op te concentreren. In het geval van COVID-19, gebruik ik graag de term "angst porno." Leiders, via de main stream media en overheidskanalen voeden het "beest" voortdurend met meer berichtgeving die hun aanhangers focust en verder hypnotiseert.

Studies suggereren dat massa vorming een algemene verdeling volgt: * 30% is gehersenspoeld, gehypnotiseerd, geïndoctrineerd door het groepsverhaal * 40% in het midden is overredingskrachtig en kan volgen als er geen waardig alternatief wordt gezien * 30% vecht tegen het verhaal

Degenen die in opstand komen en tegen het verhaal vechten, worden de vijand van de gehersenspoelden en een hoofddoelwit van agressie.

Een van de beste manieren om massale vorming tegen te gaan is dat degenen die tegen het verhaal zijn, zich ertegen blijven uitspreken, wat helpt om de hypnose van sommigen in de gehersenspoelde groep te doorbreken en het te overtuigen midden te overtuigen om rede te verkiezen boven hersenloosheid.

Dr. Desmet suggereert dat voor iets zo groots als COVID-19, de enige manier om de massale vormingspsychose te doorbreken is om de menigte iets groters te geven om zich op te concentreren. Hij gelooft dat totalitarisme dat grotere probleem kan zijn. Natuurlijk, na COVID-19, kan globaal totalitarisme het grootste probleem van onze tijd zijn.

Copyright © 2021, Robert W. Malone, MD, MS Hierbij wordt toestemming verleend om dit werk in zijn geheel en met vermelding van de auteur te reproduceren.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator