Regulier onderwijs

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Met 'regulier onderwijs' wordt grofweg gedoeld op onderwijs dat vanuit de overheid wordt bekostigd. Jij of je ouders/verzorgers betalen daarbij een bijdrage in de vorm van collegegeld (HBO) of lesgeld / schoolgeld.
Een andere vorm is particulier onderwijs.

Voor meer info hierover kun je naar bijvoorbeeld deze site

En verwar het niet met Basis of Primair Onderwijs, waarover je meer kunt vinden op bijvoorbeeld deze site


Terug naar de pagina over Indoctrinatie