Rechtstaat & Justitie

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Een beetje democratisch georganiseerd land, (met de intentie dat te willen zijn), zal zich een onafhankelijke rechtspraak wensen. Met lieden die voldoende zelfstandig kunnen denken om niet in een wissewasje - (hysterie) - mee te gaan.

Vergroten Transparantie

Het recht op vrije meningsuiting en privacy mogen daarbij speerpunten zijn en blijven, met een laagdrempelige toegang tot 'De Rechtspraak'.
Gericht op preventie, mediation en logische strafmaten.

Verbonden, vrij en menselijk

Universele verklaring Rechten van de Mens uit 1948 en het EVRM leidend en opnemen in de grondwet.
Constitutionele toetsing op deze grondwet.
Uitgangspunt is een menselijke samenleving met een menselijke maat.
Uitgangspunt is tevens eigen keuzes in een vrije maar verbonden omgeving.
Privacy en toetsing hierop duurzaam opnemen in wetsvoorstellen.

Overheid voor de burger en meedoen

Aanpak systeemcorruptie bij Justitie, Rechterlijke Macht en Openbaar Ministerie.
Instellen van anti-censuur wetgeving.
Minder bestuursrechtelijke handhaving met lasten onder dwangsom en extra strafrechtelijke vervolging.
Doorlichten rechtssysteem naar vernieuwing bijvoorbeeld jury rechtspraak.
Verstandige burgerparticipatie in overwegen/formuleren nieuwe wetgeving.

Zelf sturen

Rechters takenpakket in eigen hand in plaats van efficiency en financieel gestuurd.
Minder wetgeving, regels en boetemachines.
Meer draagvlak en preventie zodat beter gehandhaafd kan worden.
Burger mediation stimuleren.
Burgerschap en rechtstaat opnemen in onderwijsprogramma’s.Terug naar de pagina Onderwerpen / Thema's