QR-code

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
De perfecte opmaat

Zitten wij met zijn allen te wachten op een QR-code als opmaat naar een eID?
Dat is en blijft maar zeer de vraag en goed om er twijfels bij te kennen... een Elektronische Identiteit.

Argumenten tegen

Meer dan voldoende.
Onze vrijheid, die van de 99%, zal met een Social Creditsysteem zwaar in het geding gaan komen. De Main Stream Media kon je tot eind 2019, (de intrede van Corona), bij wijze van spreken horen zuchten en steunen over de belabberde gang van zaken in een land als China... en plots horen we ze inmiddels nergens meer over?

In het nieuws via andere kanalen

De Andere Krant kwam ma. 29 nov. '21 met het bericht De Jonge belooft ongevaccineerden QR-code op basis van bloedtest en de indiener van de motie die met 150 tegen nul stemmen werd aangenomen, Tweede-Kamerlid Nicky Pouw-Verweij van JA21 en medeondertekenaar van de motie Wybren van Haga van BVNL reageerden verheugd.
Maar juichen zij niet te vroeg? Want let op!

EnerzijdsAnderzijds kwam vervolgens op di. 30 nov. '21 met het bericht Aussies krijgen e-QR code. Dankzij Covid-19.
In hetzelfde artikel wordt ook nog geschreven over een primeur voor ING België, over: Het koppelen van bankgegevens aan medische gegevens... met de app Helena.

Alarmbellen

Alle alarmbellen mogen afgaan. Neem beide artikelen alsjeblieft goed in je op.
Wybren van Haga mag er dan niet gerust op zijn dat de Jonge serologische testen zal gaan erkenen als onderdeel van het QR-toegangsbewijs, maar wat zal hem ervan weerhouden? Helemaal niets.
Wees erop bedacht dat het serologische testen Hugo de Jonge, in weerwil van het zuchten en steunen, goed in zijn kraam van pas zal komen. Het zou immers betekenen dat ongevaccineerden die antistoffen hebben, een QR-code kunnen krijgen. En daar zal het hem en maatje Rutte nou juist allemaal om begonnen zijn, als opmaat naar het Social Creditsysteem.

Linken