ProDemos

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

"Huis voor democratie en rechtsstaat", ProDemos legt graag uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.
Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden ze rondleidingen, educatieve programma’s, debatten, exposities en cursussen. Jaarlijks ontvangen ze tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die via hen ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

'Democratie in Debat'

Democratie in Debat is een debatreeks over de politieke actualiteit en een samenwerkingsverband van Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut, het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en ProDemos.
Elke maand organiseren ze in politiek Den Haag het Actualiteitendebat, Film & Debat en het Politiek Café.