Overheid

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Het Binnenhof met Majesteitelijke stoet

Over hoe overheden zijn ontstaan valt meer dan voldoende terug te vinden in de geschiedenisboeken. Koningen, keizers, admiraals - al dan niet zelfbenoemd - zijn mensen om zich heen gaan verzamelen om hen te adviseren, belastingen te heffen, regels uit te vaardigen en te handhaven, oorlogen te voeren en ga zo maar verder.
Het heeft ons gebracht waar we nu zijn... en/of maar, is het nog van deze tijd? De grondvesten zijn uit gaan dijen en verder uit gaan dijen. Inmiddels lijken we toe aan globalisering, zo willen sommigen ons althans graag laten geloven, terwijl we ons binnen een landje als Nederland ook af kunnen vragen of dat waar het toe zal leiden eigenlijk wel is wat wij ons in gezamenlijkheid wensen? (Een Social Creditsysteem enzo meer).
Joep van Lieshout verwoord een gevolg bijvoorbeeld zó op de site Artzuid: ‘Ik wil een tegenreactie bieden op globalisering en op het feit dat onze industriële productie wordt verplaatst naar landen waar het goedkoop is, terwijl wij hier achterblijven met bureaucraten, dienstverleners en communicatiemedewerkers.’

Het Binnenhof vanaf een bankje

Ideaal plaatje

Er zijn nog wel een paar Koninginnen, Koningen, zoals wij er ook een hebben, terwijl hun rol wel zo goed als uitgespeeld (b)lijkt te zijn. Redenen om hen nog aan te houden en te onderhouden zijn voornamelijk emotioneel van aard en gestoeld op een voorliefde voor kostuumdrama. Door de historie heen zo gegroeid.

Wat de meesten onder ons ondertussen al wel duidelijk voor ogen zal zijn komen te staan is, dat het niet meer van deze tijd is om een overheid te willen ondersteunen die zich in dienst neigt te stellen in belang van de spreekwoordelijke 1%. Om daar nog stemmen voor te winnen zal bij voortschrijdend inzicht, de Wijsheid van het volk met de dag lastiger worden.

Kortom

Een moedig en nobel streven van de bevolking, de 99% / het plebs, om meer tijd en aandacht voor henzelf op te gaan eisen van het apparaat. En met andere woorden dus een goed teken dat meer en meer mensen zich vragen beginnen te stellen rondom de geinstituonaliseerde macht. Ofwel, gevestigde orde.
Hoe zit en werkt het daar eigenlijk mee?
Kunnen we er eigenlijk wel op vertrouwen dat het ambtenaren-apparaat de zaken een beetje goed en integer op orde heeft en wenst te houden?

Links & InfoPage 'Under construction' (zoals eigenlijk alle pagina's), en terug naar de Hoofdpagina