Opzet - Sociale Voorzieningen

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Naar zelfbeschikking: Hoogwaardige sociale voorzieningen vanuit vereenvoudiging van de belastingwetgeving en verdelingsmechanismes. Voor iedereen toegang tot gratis nutsinstellingen en zorg. Tijdelijke uitkeringen indien nodig vanuit sociaal, economisch of gezondheidsperspectief. Stimuleren van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Uitgaan van vertrouwen en gerichte minimale controle met zo min mogelijk voorwaarden om de onafhankelijke positie en zelfbeschikking van de burger te vergroten en waarborgen.

Verbonden, vrij en menselijk

Goede basisvoorzieningen voor iedereen.
Extra vangnet voor mensen die niet mee kunnen komen.
Welzijn en geluk meenemen in het beleid.

Overheid voor de burger en meedoen

Pensioenfondsen moeten minimaal 50% in Nederland investeren.
Nieuwe nutsbedrijven en coöperaties.
Basisinkomen.
Gratis openbaar vervoer en gebruik culturele sector.
Vereenvoudiging fiscale regelgeving.
Vrijwilligerswerk stimuleren.
Rechten en plichten voor iedereen die er gebruik van maakt.

Zelf sturen

Geen verplichte pensioenverzekering.
Eigen leer- en zorgbudget instellen.
Stoppen met alle toeslagen en rondpompen budgetten.


Terug naar de pagina Onderwerpen / Thema's