One Health

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

One Health volgens het CDC: Centers for Disease Control and Prevention

One Health is een multisectorale en transdisciplinaire aanpak in samenwerkingsverband - op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau - met als doel optimale gezondheidsresultaten te bereiken, waarbij de onderlinge verbondenheid tussen mensen, dieren, planten en hun gedeelde omgeving wordt erkend.

Het One Health Office van het CDC leidt de One Health-inspanningen van het agentschap in de Verenigde Staten en daarbuiten.

Nederland

Het One Health portal maakt binnen Nederland onderdeel uit van het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - en is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein. Het is een digitaal platform om humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking te faciliteren.

Postadres:
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
t.a.v. One Health Portal
Postbus 1, Interne postbak 63
3720 BA Bilthoven

Bezoekadres:
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Telefoon 1: +30 274 42 70
Telefoon 2: +30 274 70 27

Wat biedt de One Health portal?

  • Verbindend platform voor medische en veterinaire experts
  • Platform voor regionale zoönosennetwerken en andere one health initiatieven
  • Centrale site voor het onderbrengen van signaleringsservices zoals inf@ct, vetinf@ct en EZIPs

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. De onehealth portal wil humane en veterinaire samenwerking bevorderen, zodat zoönosen vroegtijdig worden onderkend.

One Health volgens het RIVM

Een interdisciplinaire samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren, 13 jan. 2020
Om de samenwerking van verschillende disciplines te verbeteren binnen infectieziektebestrijding heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een One Health-portal.

De One Health portal richt zich vooral op infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan. De portal is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein. Het is een digitaal platform om humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking te faciliteren. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico's hierop.


Terug naar de pagina Viruswaarheid