Occupy

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Welkom op deze pagina met geschiedschrijving over de Occupy-beweging. (Klik hier voor het origineel).
Een volksbeweging die, geïnspireerd door de Spaanse 15 mei-beweging en de Arabische lente, volgde op initiatief van de Canadese Adbusters Media Foundation, en op 17 september 2011 voor het beursgebouw van Wall Street begon.
In Nederland werd de Occupy-beweging in gang gezet op 15 oktober 2011 op het beursplein te Amsterdam.

Doelen

De doelen van de Occupy-beweging vielen niet eenvoudig te duiden. De opzet was om door middel van geweldloos georganiseerde acties de publieke aandacht te vragen. Deelnemers hielden vanaf 17 september 2011 lange tijd het Zuccotti-park in New York permanent bezet, en daarop volgden meerdere demonstraties en soortgelijke protesten in tientallen Amerikaanse steden. Protesten die door het harde politie-ingrijpen, (waarbij de inzet van de wapenstok en pepperspray tegen geweldloos demonstrerende activisten niet werd geschuwd), internationaal de aandacht op zich vestigden. Op zaterdag 1 oktober 2011 vond er een grote bezettingsactie plaats op de Brooklyn Bridge, die uiteindelijk door de massa-arrestatie van ongeveer 700 demonstranten werd beëindigd.
Op 15 oktober 2011, de dag waarop een door de gelijkgezinde Spaanse 15 mei-beweging georganiseerde 1600 kilometer lange protestmars bij het EU-gebouw in Brussel eindigde, volgden er protestmanifestaties over de gehele wereld.
In meer en meer steden, waaronder ook Amsterdam, werden vervolgens betogingen en (doorlopende) bezettingsacties van publiekelijk toegankelijke plaatsen georganiseerd. In het Zuccotti Park in New York werd geluidsversterking niet toegestaan, waarop toespraken door het publiek via 'the people's microphone' luid werden herhaald om de teksten voor iedereen verstaanbaar te maken.

Mensen van verschillende politieke stromingen en gezindten

Opmerkelijk was dat mensen van verschillende politieke stromingen en gezindten zich ertoe aangetrokken voelden. Van jong tot oud, links en rechts. De demonstranten, waarvan velen inspiratie putte uit de volksopstanden die in 2011 in de Arabische wereld begonnen, protesteerden tegen het idee dat economische groei zaligmakend zou kunnen zijn. Op één van de spandoeken viel te lezen:
"Economische groei... En wanneer raakt die dan volwassen ?".

Occupy werd vanaf begin af aan gesteund door de vakbonden in de VS, internetgroep Anonymous (Groep), The Zeitgeist Movement en verschillende beroemdheden, onder wie Pete Seeger, Michael Moore (bekend film en documentaire maker), Susan Sarandon, Roseanne Barr, Naomi Klein, Immortal Technique, Lupe Fiasco, Nobelprijswinnaar Joseph Eugene Stiglitz en de modeontwerpster Vivienne Westwood. Zij sprak op zaterdag 20 november 2011 in het Occupy-kamp bij St. Paul’s Cathedral in Londen uit zich zorgen te maken over de toekomst, een gebrek aan een gezonde cultuur.

Zie ook Avaaz.org en de wereld in actie, als een van de ondersteuners. Over "Neem deel aan de poll waarin de 99% van zich laat horen" hebben we jammer genoeg (nog) niets terug kunnen vinden.

'Samen Leven'

Het model van de hebzucht zoals op de beursvloeren te vinden, (niet alleen Wallstreet), begon meer en meer tegen de borst te stuiten. Het volgen van de multinationals, ofwel het 'groot kapitaal' - (banken, het verzekeringswezen...) - door politici en... 'wie niet?', werd door de beweging als één van de belangrijkste oorzaken gezien voor de financiële crisis waarin de wereld sinds 2008 terecht was gekomen.

"Ongetwijfeld lastig om te erkennen, maar uiteindelijk hebben wij er allemaal aan bijgedragen", zo sprak één van de sprekers op zaterdag 15 oktober 2011 uit op het Beursplein in Amsterdam.

De Occupy-beweging werd gevoed door een sterk gevoel van onbehagen over de bestaande en groeiende economische ongelijkheid, de afbraak van sociale verworvenheden en de vermeende... (zo lang mogelijk onzichtbaar gehouden) lobby en macht van het multinationale bedrijfsleven over de politieke besluitvorming. Een macht die in toenemende mate als een bedreiging voor de democratie werd benoemd.

"We are the 99%" was een veel gebruikte leus waarmee de demonstranten zich verzetten tegen de zelfverrijking door een bijzonder klein deel van de wereldbevolking.
Het spreken en schrijven over 'The 1%' is met de Occupy-beweging in de publiciteit gekomen en onder de aandacht gebracht... terwijl de Main Stream Media daar vandaag de dag - (juli 2022) - liever niet aan herinnerd worden.

Democratisch Ondernemen

Het kan en bestaat. Het model van het 'aanhangen van een leider' werd door de beweging afgewezen, en een voorbeeld van de manier waarop de verantwoordelijkheden voor ondernemingen - (van klein tot groot... onze samenleving) - gezamenlijk gedragen kunnen worden, wordt geleverd door Ricardo Semler.
Voor méér over zijn ideeën omtrent 'succesvol ondernemen zonder regels', hierbij een link naar het bedrijf Semco. De 'Occupy beweging' streefde naar een zo horizontaal mogelijke organisatie... waarin iedereen een stem zou krijgen en en houden !!! De indoctrinatie zoals die ook binnen de Westerse wereld bestaat, (gevoed door de inbreng / de stem van de commercie => het 'meer en meer willen'), werd niet langer gewaardeerd. Boeiend ook in dat licht: het Sociocratisch Model.

Aanraders

  • Een directe link naar de documentaire over 'De denktank in Lissabon' op initiatief van socioloog Manuel Castells valt jammer genoeg niet terug te vinden. (Kort na aanvang van de financiële crisis in 2008 verzamelde socioloog Manuel Castells een kleine groep van internationale topintellectuelen om zich heen om over de crisis na te denken). De volgende link 'Aftermath: The Cultures of the Economic Crisis', met diverse doorlinken ondertussen wel een goede plaatsvervanger ;-).
  • De presentatie / lezing van Barry Schwartz over 'onze verloren wijsheid', waarin hij een indringende oproep deed naar "praktische wijsheid" als tegengif voor een door bureaucratie dolgedraaide wereld. En daarin benadrukte dat regels vaak falen, bonussen vaak een averechts effect hebben en praktische, alledaagse wijsheid kunnen helpen onze wereld te herbouwen.

Onderwerpen

Waar een balletje over kon worden opgeworpen.
Binnen deze wiki met de toevoeging '2011' omdat de info tot de geschiedschrijving rondom Occupy behoort, terwijl het niet wil zeggen dat de vliegers vandaag de dag niet meer opgaan. Dat valt nog te bezien.
(Over onderwerpen in de kleur rood werd niets geschreven of kon (nog) niets worden terug gevonden).


Bestuur 2011

Boeken en nadere info 2011

De Journalistiek 2011

De media 2011

De Overheid 2011

Documentaires en opinie's 2011

Economie 2011

Energie 2011

Gemeenschap 2011

Loesje & Kroesje 2011

Milieu 2011

Nadenkertjes 2011

Normen en Waarden 2011

Ondernemen 2011

Openbaar Vervoer 2011

Prinsjesdag 2011

Politiek 2011

Reclame 2011

Regels 2011

Weetjes 2011

Linken naar meer info

Vandaag de dag

De Gele Hesjes

Je zou de Gele Hesjes die later, (rond februari 2018), in Frankrijk opstonden er goed mee kunnen vergelijken omdat die ook een breed ongenoegen wensten te uiten over van allerlei misstanden en met andere woorden... slecht door de overheid geregelde zaken.
Ondertussen hadden de diverse partijen die zich aangesproken voelden, hun lesje echter al wel geleerd van 'Occupy'. Het demoniseren is vanaf de opkomst van deze beweging binnen Europa een vlucht gaan nemen en welhaast tot 'een ware kunst' verheven. En ja, een kwalijke zaak.