NIVOZ / HetKind

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

NIVOZ - Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken is een vrijplaats voor onderwijsprofessionals, waar tijd en aandacht blijft bestaan voor kleine en grote pedagogische vragen.

Wat is het / wie zijn zij ?

Stichting NIVOZ sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht, zodat ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de samenleving kan staan. (Zie de Nivoz denktank).

Missie

In de praktijk van opvoeding en onderwijs is er een groeiende behoefte aan pedagogisch denken, pedagogische reflectie en betekenisvolle pedagogische theorie. NIVOZ is een plaats voor studie, bewustwording en dialoog. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat ieder mens op een verantwoordelijke en verbonden manier een rol kan spelen in zijn of haar omgeving en wereld. Het onderwijs heeft immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van deze pedagogische doelstelling. Dat geldt ten aanzien van alle kinderen.

NIVOZ beoogt onderwijsprofessionals te inspireren, hen te verbinden met elkaar en met hun praktijk en te begeleiden in hun ontwikkeling door de vaak gescheiden werelden van theorie en praktijk samen te brengen.

Het Kind

Is één van de initiatieven van NIVOZ, en een (digitaal) platform voor onderwijs en opvoeding dat met een schat aan verhalen en blogs een inspirerende en vaak verbindende rol vervult voor onderwijs- en opvoedingsprofessionals vanuit alle lagen. Zie Het Kind

Nieuwsbrieven

Stichting NIVOZ brengt tweewekelijks een nieuwsbrief uit, die inmiddels naar bijna tienduizend onderwijsbetrokkenen wordt verstuurd. Volg deze link.

Jaaroverzichten

2020

Overzicht van de 25 best gelezen artikelen van 2020.

2021

Overzicht van de 25 best gelezen artikelen van 2021.

Uitgelicht