Media

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

(Media en Cultuur lopen hieronder nog een beetje door elkaar heen)

Vrije meningsvorming is essentieel voor een democratische rechtstaat. Alle vormen zijn hierin belangrijk en moeten worden beschermd, onder andere door anticensuur wetgeving.
Binnen het scholingsprogramma mag debatteren en vrije meningsvorming met elkaar, een centrale plaats gaan krijgen.

Verbonden, vrij en menselijk

Ethische gedragscode media en journalisten.
Eed op de grondwet voor personen werkzaam in de media.
Anticensuur wetgeving met hoofdelijke aansprakelijkheid organisaties.
Vrije meningsvorming en argumenteren in basis lesprogramma’s, gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling en gespreksvaardigheden, bijvoorbeeld NLP.
Culturele activiteiten aantrekkelijker en toegankelijker maken.

Overheid voor de burger en meedoen

Classificatie van nieuws.
Pluriform nieuws promoten.
Transparantie overheden maximaliseren, voorkomen dat media Rijksvoorlichtingsdienst worden.
Systeemcorruptie continu monitoren, geen betaalde media sponsoring op de achtergrond.
Inhoudelijkheid stimuleren met onderwerpen ter ondersteuning van het mens-zijn.
Eigen deelplatformen door de overheid met daarop commerciële aanbieders en burgers; denk aan eigen geïntegreerd social media-platform
(Twitter, Facebook, Instagram, Messen- ger en LinkedIn) met daarop aanbieders conform WeChat met strenge integriteitschecks naar de overheid.

Zelf sturen

Nieuwe en educatieve media stimuleren.
Publicaties plaatsen.
Nieuwsselectie instellingen programma ontwikkelen.
Educatie vergroten inzake kunst & cultuur.
Burgers nieuws laten ‘raten’.
Burgernieuws/-participatie onder voorwaarden.
Cultuurabonnementen voor alle cultuur in Nederland voor een vast bedrag en een extra bedrag per gebruik.
Deelplatform coöperaties op basis van quantum AI encryptie in blockchain platformen.
Cultuur als vast onderdeel van het (basis)onderwijs, bijv. d.m.v. vakleerkrachten.


Terug naar de pagina Onderwerpen / Thema's