Macho('s)

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Bokito denkt er het zijne van

Vooropgesteld: een pagina waar niemand bij Anderswat aan durfde te beginnen. Er bang voor om het gramschap van de feministes en/of die van mensen van de Woke beweging over zichzelf af te roepen. En zeer voorstelbaar, maar okay... laat ik, Die van Toen deze taak dan maar op mij nemen. Iemand moet het tenslotte doen.

Wie of wat is het eigenlijk?

De Marlboro man 1.jpg

De term wordt, (hoewel er omtrent de precieze duiding onduidelijkheid blijft bestaan), nog steeds vaak gebruikt en roept iets op zo van: "Je zult het maar zijn" of "Je zult het maar hebben".
Kort samen gevat mag en zal het er zo ongeveer mee gaan om alle types die min of meer beantwoorden aan het archetype van de minder gezeglijke man.
Een ietwat negatieve connotatie bij het woord zeker niet uit de lucht gegrepen wanneer je erover te rade gaat op bijvoorbeeld de Wikipedia.

Volgens de Wikipedia

Burt Reynolds?

Gaat het ermee om het volgende, (pagina voor het laatst bijgewerkt op 20 jan 2021 om 14:16, met daarbij een plaatje uit 1991 van Burt Reynolds... door de wikipedianen-schrijvers klaarblijkelijk voor 'vol-macho' aan te zien / te beschouwen, terwijl ik er dan nog wel een paar ken):

Macho is Spaans voor "mannetje" (dat wil zeggen een dier/mens van het mannelijk geslacht), maar verwijst in het Nederlands naar een man die zich overdreven mannelijk gedraagt en zijn moed, fysieke mannelijkheid, smaak voor vrouwen en agressiviteit tentoonspreidt.

Machogedrag wordt ook wel met machismo aangeduid, een zelfstandig naamwoord van Spaanse oorsprong.

Volgens het clichébeeld zijn macho's voorstanders van de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Ze zouden zich negatief opstellen tegenover de rechten van een vrouw om te werken, aan sporten deel te nemen, of andere traditioneel mannelijke rollen in de maatschappij na te streven. Los van hun achterliggende opvattingen, vallen macho's in ieder geval op door hun heerszuchtige gedrag.

Heerszuchtig en nadrukkelijk mannelijk gedrag, tentoonspreiden van fysieke mannelijkheid en (seksuele) agressie worden wel in verband gebracht met het niveau van het mannelijk hormoon testosteron.

En nu serieus

De Marlboroman?

Want niet echt om over naar huis te schrijven... deze zó armzalige weergave op de zo geroemde site. (Met hierbij de disclaimer: Niets ten nadele van de vele wikipedianen die zich van geen kwaad bewust, zonder de opzet om te beïnvloeden, gewoonweg mee wensen te schrijven aan een waardevolle vrije wereldwijde informatieve digitale encyclopedie).
In 2005 viel er op de bewuste pagina, (kijk er de geschiedenis maar op na), eerlijk en waarheidsgetrouw nog te lezen: "De meest algemene Spaanse term voor een vrouw met overdreven vrouwelijke trots is feminista (zoals in feministe), hoewel sommige Spaanse sprekers het vrouwelijke equivalent van macho verkiezen: hembra („vrouwelijk“ in het Spaans)"... terwijl deze opmerking er spijtig genoeg door daarop volgende betweters om onnavolgbare redenen werd uitgepoetst... Een goed begin tenslotte toch het halve werk?!

In een paar woorden te vangen?

Een sixpack dan?

Wat of wie de macho dan is? ... Lijkt mij nog niet zo eenvoudig.
Met de lichaamsbouw zal het machoschap weinig tot niets te maken hebben. Vrouwen, zowel als kerels die voelen voor de 'herenliefde', blijven er gretig voor vallen: mannen met wat spieren waaronder dan natuurlijk ook wel graag een beetje fijne sixpack. (Van nature, of opgebouwd in de sportschool maakt daarbij helemaal niets uit).
De sport waarop een man op de sociaal-maatschappelijke ladder voorkomt dan? De meeste mannen op hogere posities kun je toch moeilijk het machoschap in de schoot werpen. Of moet hierbij dan gedacht worden aan een "Chaka" Ratelband of een Trump? Toch eerder mannen van een sterk verouderde wat onbeholpen stempel.
Bouwvakkers dan... vanwege in hun blote bast over steigers rondbanjeren? Een verschijnsel dat vandaag de dag al zo goed als niet meer voorkomt. Tegenwoordig 'Not done', in onbruik geraakt. Waarschijnlijk juist vanwege het niet voor macho uitgemaakt willen worden.
Mannen die kortzichtig haantjes gedrag ten toon spreiden dan? Die zul je er altijd bijhouden, de 'spreekwoordelijke kippetjes' / 'stoerdoenertjes', toch ook juist heel weinig macho's aan... Eerder iets voor jongetjes die nog wat sturing, opvoeding kunnen gebruiken.
Mannen met een hoog testosteron gehalte dan? Ook die types zullen afvallen omdat mannen die zich met ingehouden kracht laten raken, aangedaan kunnen raken door de schoonheid van een vrouw en dit graag willen betonen juist het meest veelbelovend zullen zijn voor goede sex.

Gevoelens of Emoties

Een verwijt dat alle mannen om de oren geslingerd kregen, en de macho's in het bijzonder: "geen gevoelens te kunnen of weten te uiten". Ondertussen een nogal heikel punt, want geen gevoelens of geen emoties? Waarop werd of wordt er dan precies gedoeld? Twee welhaast tegenovergestelde grootheden tenslotte.
Zoals op de pagina over feminisme ook geschreven, zal het om het volgende draaien:
- Met gevoelens drukt men uit wat men beleefd
- Met emoties, uiterlijk vertoon, drukt men uit wat men gedaan wil krijgen

Nieuws

Zaterdag 20 nov. '21: Yvonne Kroonenberg door onder andere Human / Brainwash weer van stal gehaald.
En zie: Oud-Playboy columnist: een goed seksleven is een schaars artikel... Ze had toentertijd al weinig positiefs te melden, (nog even afgezien van haar bedenkelijke inzichten als zelfbenoemd 'mannenfluisteraar'), en waarom zou dat vandaag de dag anders zijn? Te oordelen naar het artikel is er bij haar, (anders dan bij Cassie Jaye), ondertussen nog steeds geen lampje gaan branden, licht opgegaan. (Kortom, best een kwalijke zaak).

Meer

Zie hierbij ook de pagina's over de Slachtofferrol en Woke-beweging.

Linken

plaatje uit de film
Plot Harley Davidson and the Marlboro Man "When the going gets tough... the tough take the law into their own hands."
De stoere biker Harley en zijn cowboyvriend Marlboro ontdekken dat een goede vriend zijn bar zal verliezen aan de baas van een corrupte bank. Harley en Marlboro beroven daarom de corrupte bank, maar komen in plaats van geld in het bezit van een nieuwe drug en worden daarop achternagezeten door de bankiers en door de drugsbazen.
Disclaimer: vermelding hier staat niet gelijk aan 'aanrader'. Terug naar de pagina Braver & Braver