Kim Putters

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

De volgende info is overgenomen van de site van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Prof. dr. Kim Putters (1973) is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2013 was hij al hoogleraar Management van zorginstellingen aan hetzelfde instituut. Hij promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en verricht onderzoek naar innovaties in zorginstellingen, naar maatschappelijk ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken.

Kim Putters is vanaf 1 juni 2019 benoemd tot bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vanaf januari 2017 is hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij is adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), voorzitter van het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Effectief werken in de jeugdzorg’, vice-voorzitter bestuur van het Oranjefonds en lid van de curatorium van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hij is daarnaast lid en voorzitter van verscheidene curatoria van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten, waaronder de Den Uyl leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en een leerstoel van het Instituut Gak aan de Universiteit Utrecht. Ook is hij lid van de Raad van Advies van de Nationale Jeugdraad en lid van de Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent.

Nieuwe bestuurscultuur begint bij herijking van het sociaal contract, Van Slingelandtlezing 4 november 2021

  load PDF

De Van Slingelandtlezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur. De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert de jaarlijkse Van Slingelandtlezing.

Uitnodigen

De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau ontvangt vele uitnodigingen per jaar. Natuurlijk kan hij niet overal op ingaan. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken is het voor ons belangrijk dat u in uw uitnodiging zoveel mogelijk relevante gegevens opneemt over het programma, datum, tijden, locatie, de aanwezigen, en de mogelijke rol van de heer Putters. U kunt hiervoor gebruikmaken van het uitnodigingsformulier SCP. Alleen goed uitgewerkte uitnodigingen kunnen snel worden beoordeeld.


Terug naar de pagina Bestuur