Jas Nieuws

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
JASNIEUWS-banner.jpg

Jas Nieuws wordt je gebracht door de Stichting Jas.
Deze is opgericht met als voornaamste doelstelling: De bevordering van de rechtsgelijkheid voor een ieder, en alles wat daar in de ruimste zin onder valt: het waarborgen en beschermen van de leefomgeving waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan milieu, natuur, landschap, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, en zo verder.