Huisvesting & Leefbaarheid

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Leefbaar en betaalbaar kunnen wonen mag en moet een basisvoorwaarde blijven binnen onze samenleving.
Hieronder wat termen waar daarbij aan te denken valt.

Verbonden, vrij en menselijk

Aan te passen woonvormen en concepten.
Iedereen een eigen plek en woongenot.
Iedereen dezelfde rechten, los van (financiële) status.
Ethische commissie ter beoordeling van woonnoden.

Overheid van en voor de burger

Overheid met weinig regels binnen de bestemming.
Vrijheid voor nieuwe woonvormen en concepten.
Evenwicht werken, wonen en recreëren.
Eigen (en schuldenvrij) woningbezit stimuleren.
Huisvestingsmogelijkheden op deelplatformen.
Levensbestendige woonconcepten.

Zelf sturen

Stimuleren eigen ecosystemen.
Energie eigenaarschap bij de burger, off the grid wonen stimuleren.
Deelplatformen in relatie tot inkomen en levensbestendige woonabonnementen.Terug naar de pagina Onderwerpen / Thema's