Gele Hesjes

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Gele Hesjes 1.jpg
Gele Hesjes 2.jpg

De Gele Hesjes beweging stond rond februari 2018 om te beginnen op in Frankrijk, om een breed ongenoegen te uiten over van allerlei misstanden en met andere woorden... slecht door de overheid geregelde zaken.
Ondertussen hebben de diverse partijen die zich aangesproken mochten/moesten voelen hun lesje echter al wel geleerd van de 'Occupy beweging' uit 2011. Het demoniseren is vanaf de opkomst van de Gele Hesjes binnen Europa een vlucht gaan nemen en tot een 'ware kunst' verheven.
En ja, een kwalijke zaak.

Over de Verzorgingsstaat

Hieronder een 1 op 1 overgenomen artikel van de onvolprezen Jesse Frederik van 14 juli 2020, (Correspondent Economie van De Correspondent),
Openend onder het beeld van Lisa van Casand met de kop:
Hoe de verzorgingsstaat mensen niet langer helpt maar in de problemen brengt

Ooit zorgde de verzorgingsstaat voor bestaanszekerheid. Voor geld. Voor banen. Maar de overheid zorgt niet meer voor oplossingen, maar bestrijdt vooral nog symptomen. En onbedoeld brengt ze burgers daarmee juist in de problemen.

De verzorgingsstaat 1.png


Op een landtong in Amsterdam-Oost had de gemeente een dun straatje met betonnen woningen neergezet. Het was er grauw en troosteloos. En dan het uitzicht: links een slachterij, rechts het lozingskanaal waar de Amsterdamse rans de Zuiderzee in stroomde.

Maar goed, het uitzicht – hier woonden mensen met negenennegentig problemen, en daar was het uitzicht er niet één van.

Het was 1926. De sociaaldemocratische wethouder Floor Wibaut ruimde de krotten, om er door heel Amsterdam duizenden woningen voor in de plaats te bouwen. Werkende mensen kregen opeens toegang tot prachtige woningen van de Amsterdamse School.
Eigenlijk was het een beetje overdreven, zo veel pracht en praal, vond men stiekem ook op het gemeentehuis. Maar ach.
(Florentinus Marinus (Floor) Wibaut, bijnaam de Machtige (1859 - 1936), was een Nederlandse zakenman en politicus voor de SDAP).
(De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de Moderne Bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het Nieuwe Bouwen, de Chicago School en het expressionisme gerekend worden, die als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn).

Toch werd niet iedereen meegenomen in de verheffing. Voor – ik citeer – ‘gezinnen die door hun levenswijze ongeschikt blijken’ had Wibaut een alternatief. Deze zogenoemde ‘ontoelaatbaren’ moesten heropgevoed worden in het Zeeburgerdorp, die landtong in Amsterdam-Oost.

Daar hield een woningopzichter alles in de gaten. De vrouwen moesten hun huis schoonhouden en regelmatig het beddengoed wassen; de mannen moesten aan het werk en van de drank, de kinderen moesten netjes praten en braaf hun huiswerk doen. Als bewoners zich misdroegen, kregen ze een aantekening in het grote boek van de opzichter.
(Hier woonden mensen met negenennegentig problemen, en daar was het uitzicht er niet één van).

Zoals op elke plek waar de armoede zo diep is, stikte het op Zeeburgerdorp van de geesteszieken: van de verwarden tot de afgestompten. Arie Querido, later Eerste Kamerlid voor de PvdA, werkte er als psychiater. Hij introduceerde de sociale psychiatrie in Nederland met zijn studie naar de bewoners van Zeeburgerdorp.Wordt zsm vervolgd
Volg vooral deze link in geval je gelijk verder wilt: Hoe de verzorgingsstaat mensen niet langer helpt maar in de problemen brengt