Factchecking

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Een appel geen peer

Factchecking komt neer op het nagaan of informatie en beweringen van bijvoorbeeld politici en deskundigen correct en waarheidsgetrouw zijn.
Tegelijk ook op het checken of deze waarheidsgetrouw worden weergegeven, want ook niet altijd het geval.


Terug naar de pagina over voorwaarden