Euthanasie

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Euthanasie 1.jpg

Het zal niet vrolijk stemmen, maar euthanasie, ofwel zelfdoding mag volgens de wet nog altijd niet. Er bestaat - vreemd en bespottelijk genoeg - zelfs een straf op. (Let op: in de gegeven link gaat het om een 'strafuitsluitingsgrond').

Ondertussen redenen te over. Bijvoorbeeld omdat het met de mensheid om een helemaal niet zo leuk wezen gaat... een nogal veel angst inboezemende soort in feite.
Desondanks mag je er, zelfs wanneer je met plaatsvervangende schaamte kampt, nog altijd niet uitstappen.
Het kan niet anders dan dat we er allemaal bij dienen te blijven horen volgens 'de klootzakken en klootzakkinnen', (lees: 1%), want waar blijven zij anders immers?.
En hoelang gaat de 99% dat nog voort laten duren? ... Tot hoever zal het plebs met de struisvogelpolitiek door willen blijven gaan?

Feitelijk

Trouwens niet juist wat hierboven geschreven staat. Het wetsartikel via de link draait erom dat je een ander er niet bij terwille mag zijn en met andere woorden dus niet zo maar bij helpen mag. (Al dan niet terecht aan strikte regels gebonden, laten we hier verder even in het midden).
Er bestaat geen wettekst die het je verbied om zelfdoding te plegen.
Wel is het zo dat je er voor opgeborgen kunt worden... ‘Om je tegen jezelf in bescherming te nemen’. En uiteindelijk dus op hetzelfde neerkomt, op de keper beschouwd zelfs erger... als of dan een verbod.

Vreemd / bespottelijk

Om de simpele reden dat een mens het recht dient te hebben om over het eigen leven te beschikken.
Je kunt door je moeder en/of vader wel aangepraat krijgen dat het leven geweldig is... daarmee hoeft dat voor jou ondertussen nog helemaal niet zo te zijn.
Anderen zullen het dan misschien - in de regel zo - slecht kunnen verdragen dat jij er zo je bedenkingen bij hebt en kent, bij het mensenleven... daarmee hoeft ondertussen niet gezegd te zijn dat het voor jou ook zo super en zaligmakend woke is.

Voor hetzelfde geld

Beleef je er helemaal geen aardigheid aan. Mogelijk ervaar je het zelfs als rampzalig... en dan???
Dan is het vooralsnog dus zo dat je er niet uit mag stappen, want "neen, wel even bij de les blijven... allemaal gevangen in hetzelfde schuitje".
Onzin van jewelste, maar vooralsnog dus allemaal zó ingepeperd gekregen... geconditioneerd.

Omtrent 'Het Kado'

De volgende video / oproep van Ad Nuis van 16 dec. '21:

De geluidskwaliteit niet super omdat het om een opname gaat vanaf het scherm. (Welbewust in eigen beheer bij Anderswat opgeslagen om deze niet spoorloos te laten verdwijnen).

Linken / Aanrader

Kijk voor meer informatie vooral eens goed rond op de site van Stichting de Einder
Met daarop ook een pagina over de wilsverklaring en doorverwijspagina naar diverse organisaties.