Corona & Co

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Corona voor een opfrisser

Corona & Co... is dit een grap ofzo?
Oók nog altijd gewoon een biertje!

Vraag en antwoord

Herinner je je nog hoe het in maart 2020 binnen Nederland met 'de corona' begon? (Na in eerste instantie alleen nog maar wat grappen & grollen over China en het biertje).
We begonnen de berichtgevingen over een wel heel bijzonder griepje met zijn allen meer en meer serieus te nemen. Helemaal niemand, uitgezonderd dan misschien een enkele despoot die je er toch altijd wel bijhoudt, wenste de anderhalve meter maatregel en de adviezen om in de elleboog te niezen en de handen toch vooral ook goed te wassen in twijfel te trekken... Vast en zeker van plan om elkaar, meer dan ruim voldoende sociaal bewogen in bescherming te nemen en dus niet te deren.
Daar kwam op geen enkele manier iets van dwang of overredingskracht bij om de hoek kijken, want nergens voor nodig.

Inmiddels, oktober 2021 mogen de zaken er anders voor blijken te staan. Vanuit Den Haag wordt er geschermd met vanalles en nog wat om ons toch vooral in het gareel te houden of te krijgen... en bij wie roept dat dan geen vragen op?
Wie of wat gaat erachter schuil om nu opeens te menen alsof de burgerij, het gepeupel uit een ei zou kunnen komen? Alsof niet iedereen wenst te kiezen voor lijfsbehoud en er een aangeboren neus / intuïtie voor zal hebben... voor wanneer er werkelijk gevaar dreigt.
Trouwens wel graag los te zien van enig kuddegedrag dat de mensheid ook niet te ontzeggen valt.
Gaat er 1 schaap over de dam, dan volgen er als vanzelf meer. (En het zal toch niet nodig zijn om bij deze constatering met van allerlei studies en wetenschappelijke onderzoeken te gaan schermen? Denk gewoon maar even terug aan 40/45).

Het is en blijft maar zeer de vraag of het ooit aan het daglicht, in de openbaarheid zal komen wat die corona nou eigenlijk precies voor dingetje / virus was?
We kunnen anderen van achterdocht en complottheorieën gaan betichten, anderen voor 'wappies' uit gaan maken, maar is het echt zo vreemd dat er bij deze en gene vraagtekens zijn gaan rijzen?
"Only dead fisch go with the flow" ... "Alleen dode vissen drijven met de stroom mee"

Verdeel & Heers en zwart geld

Terwijl het veel mensen zal ontgaan vanwege een reguliere baan, of er om welke andere reden dan ook geen oog voor, is... hoe het 'corona-feestje' ertoe bij mag dragen om het contante geld buiten spel te (gaan) zetten. Banken, verzekeringsmaatschappijen en aanverwante ondernemingen, (waarmee onze overheid zich goedbeschouwd helemaal niet in zou behoren te laten), kennen daar tenslotte helemaal geen belang bij.
Verdienen daar geen cent aan:

  • Het uitgaansleven waarbij er nog wel eens wat geld onder de toonbank doorgaat om het een beetje leuk te houden
  • De sexwerkerij
  • De metaalnijverheid
  • Het taxi-bedrijf
  • De markten en beursen
  • En noem alle bezigheden maar op waarbij er nog gewoon waar voor het geld geleverd wordt

'De bouw' heeft niet stilgelegen. Hoewel het misschien de naam heeft dat er veel contant geld in rond gaat, zal dat procentueel zeer meevallen. Of tegenvallen, maar net hoe je het bekijkt. De meeste verbouwingen zullen immers met een hypotheek worden gefinancierd.

En alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden

Zoveel wisten we al, terwijl het er ook mee om een waarheid gaat die de aanhangers van het pragmatisme zo langzamerhand niet meer lijkt te kunnen deren.
Wanneer men op ontwikkelingen maar hard, stellig en hysterisch genoeg blijft hameren en aan blijft dringen, worden ze tenslotte vanzelf wel een keertje waar. Met het 'visualiseren' van zaken, een selffulfilling prophecy en onnoemelijk vermogen om te projecteren en anderen daarin mee te slepen, echt geen onbekend verschijnsel. (Nogmaals... hebben wij met elkaar indertijd, na 40/45 echt niet voor niets de 4e mei als dodenherdenkingsdag en de 5e mei als bevrijdingsdag in het leven geroepen. Namelijk om bij onze menselijke onhebbelijkheden -(lees: kwaadaardige aanleg)- tot in lengten van dagen stil te blijven staan).

Gewetensvraag / kwestie

Ken jij een andere soort die er zó voor voelt om anderen in gevangenschap te nemen?
Er notabene zelfs toe instaat om anderen zo te manipuleren / te martelen om iets van gedaan te krijgen? - (Afwijkend van de wens om in de eigen voedselvoorziening te mogen voorzien).