Connotatie

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Met 'Connotatie' wordt gedoeld op de emotionele betekenis van een woord of woordengroep... de gevoelswaarde. Dat wat het woord emotioneel op kan roepen, buiten de eigenlijke betekenis.

Zie voor verdere tekst, uitleg, toelichting: Encyclo.nl en/of Ensie


Terug naar de pagina over Indoctrinatie