Categorie:Politiek

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Een lastig te beschrijven categorie, juist omdat het ermee om politiek bedrijven gaat en VSN Wiki best met alles en iedereen wil schuren, maar tegelijkertijd graag bestaansrecht wil ontlenen aan en bij de gratie van 'voortschrijdend inzicht' op alle vlakken en terreinen om welvaart toch vooral en z.s.m. te bespoedigen ... en het zich met oog daarop bij voorkeur liefst afzijdig betoond van personen en/of groepen die een al te strikte / rigide stelling verkondigen.

Hier denken we met andere woorden graag nog even over na.