Categorie:Bestuur

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

De Franse rechtsfilosoof Montesquieu (1689-1755) pleitte voor een trias politica, een strikt onderscheid tussen de drie machten: de wetgevende (parlement), uitvoerende (overheid) en rechtsprekende (justitie). Dit onderscheid werd de basis voor de democratische bestuursvormen, al bestaat het nergens in pure vorm. (Zie ook het Montesquieu Instituut).

VSN wil naar een zakelijke en efficiënte besturing van overheidsinstellingen, nutsbedrijven en semi-overheidsinstellingen. De menselijke maat moet terug en tevens moet onderzocht worden hoe wij omgaan met privatisering op deelgebieden. De-privatisering, coöperaties en eigen nutsbedrijven zijn daarbij het uitgangspunt.

Zie Encyclo.nl voor meer duidingen van het woord.