Café Weltschmerz

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Café Weltschmerz.jpg

Café Weltschmerz, een burger-journalistiek platform dat zich sterk wil maken voor een geloofwaardig en transparant openbaar bestuur met andere perspectieven.
Het woord ‘Weltschmerz’ betekent letterlijk ‘pijn hebben aan de wereld’. Het is een pijnlijke vorm van weemoed, die voortkomt uit het besef van het tragische en onvolmaakte karakter van het bestaan; Iedereen takelt af en sterft, iedereen is ten diepste eenzaam en niemand kan zich onttrekken aan de gemene en slechte kanten van mensen.

Update, 27 februari 2022
Bedenkingen bij Café Weltschmerz beginnen op te komen vanwege de toon op de website.
Niet bij de toon van bijvoorbeeld Peter Toonder, want dat blijft een prettige gast die op een aangename manier met zijn gasten in gesprek weet te raken en hen op een boeiende manier weet te interviewen. En trouwens ook helemaal niets ten nadele van Laila Mol, Erik Ouwerkerk en/of anderen.
Wat op begint te vallen is het grote verloop in de personen achter de desk. Begint Max von Kreyfelt misschien last te krijgen van al te megalomane trekjes?
Dat zou wel echt bijzonder spijtig zijn.
(De man - von Kreyfelt, een jaar of 70 oud inmdiddels - predikt graag ‘alsof hij de voortrekker zou kunnen zijn geweest’ van de alternatieve media van vandaag de dag, 2022, maar waar was hij dan tijdens bijvoorbeeld de Occupy-beweging rond 2011 ? --> Nergens te bekennen).

Linken

Hieronder diverse linken naar even diverse onderwerpen met onder de video's, gematigd van toon en alleszins informatief, prettig om te volgen, vaak ook een opgave van doorlinken naar de onderbouwing.

Artikelen Erik Ouwerkerk

Linken naar video's met Stip, uit het Corona dossier

Martina Groenveld in gesprek met Pancras Pouw

Voor de tweede keer zijn het midden en klein bedrijf de dupe van het overheidsbeleid. Wat speelt er binnen deze sector? Die eigenlijk de grootste werkgever van Nederland is…Er zijn veel vragen met betrekking tot de status maar ook de houding van het MKB, stel nu dat de meeste bedrijven failliet gaan, dan zal werkgelegenheid in de toekomst betekenen in loondienst bij grote multinationals en is er voor creativiteit en ondernemerschap geen ruimte meer.
Martina heeft Pancras van BeUnited, (brancheorganisatie voor het MKB), uitgenodigd om te weten te komen wat er speelt en wat uiteindelijk een wenselijke situatie is. Want het wordt denkt ze, ook tijd dat we gaan praten over een oplossing die vanuit de ondernemers zelf komt: * MKB Kom in actie, 25 dec. '21

Linken naar video's met Stip, uit het Juridisch dossier

Sietske Bergsma en Frank Stadermann
Maria-Louise Genet en Jeroen Pols
Video kort geding tegen Gezondheidsraad
Video "Hugo, tot hier en niet verder"

Jeroen Pols in gesprek met Wybren van Haga, 4 nov. '21

Frank Stadermann en Jeroen Pols
Isa Kriens en Frank Stadermann

Linken naar video's met Stip, uit het dossier Algemeen

Pieter Stuurman en Robert Bridgeman

Traumatiseren als wapen tegen de bevolking, 1 dec. '21

Linken naar video's met Stip, uit het dossier Wetenschap

Patrick Savalle in gesprek met Willem Engel

Met een overzicht van de wetenschap van de pandemie, 24 nov. '21
Puntsgewijs wordt doorgenomen:

 • het ziektebeeld
 • de epidemiologische modellen
 • de PCR-test
 • R-factor en andere statistieken
 • PCR+ vs besmetting vs infectie
 • oversterfte en absolute sterfte, Z-factoren
 • NPI’s (anderhalve meter, reisbeperking, lock-downs, mondkapjes)
 • Hydroxychlorofquine en Ivermectine
 • aerosolen
 • vaccins (Zijn het vaccins? Werken ze? Is het gentech? Zijn ze goedgekeurd?)
 • het virus (Bestaat het virus? Is het de oorzaak? Is Covid wel besmettelijk?)

Linken naar video's met Stip, uit het dossier Politiek

Martina Groenveld met Willem Sorm

Verdere Linken