Anorganische transitie

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Hoe men er bij BLCKBX op kwam om over een 'anorgansiche transitie' te schrijven?
Het zal alles te maken hebben met de wens naar een organisch verloop... een organische verbinding tussen mensen.

Het woord anorganisch komt voort uit de scheikunde.
In de begindagen van de scheikunde werden alle chemische stoffen die niet voortkwamen uit levende organismen "anorganisch" genoemd. Dit in tegenstelling tot de "organische stoffen" die schijnbaar iets met leven te maken hadden. Vandaag de dag spreken we nog steeds over organische en anorganische stoffen, al heeft dit onderscheid nu niks meer te maken met een geheimzinnige levenskracht.
Check bijvoorbeeld Scheikunde voor beginners voor meer achtergrondinfo.


Terug naar de pagina over BLCKBX