Anderswat:Over

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Onder een afgeschermd dak

Een wiki Vóór een Sociaal Nederland, in het leven geroepen om een volledig autonoom platform te organiseren en faciliteren voor iedereen die te rade wenst te blijven gaan en mogelijk net even iets anders (be)denkt en meent dan men vandaag de dag - (2020 / 2021) - te doen gebruikelijk ... opgedrongen krijgt.

De opzet, het doel is met andere woorden een vrijplaats en verzamelplaats van en voor nadenkenden te bieden. En verlies niet uit het oog dat des te redelijker en nadenkender 'andersdenkenden' zich met elkaar op zullen weten te stellen en te verzamelen, het daarmee ook juist des te bedreigender over kan komen en zal worden voor partijen die liever vasthouden aan gevestigde waarden en normen waar je zo je bedenkingen bij kunt hebben.

Van anarchie kan geen sprake zijn. Het mag simpelweg draaien om dat waar 'de 99%' voor zal voelen: Gewoonweg een beetje gelukkig door het leven zonder al teveel gedoe... Liever samen met veel plezier dan uitgezonderd met onmogelijk veel geld + zorgen ;-)

Evenmin kent Anderswat de pretentie de waarheid in pacht te hebben, laat staan compleet te kunnen zijn. Het kan en wil uitsluitend samen met vele goede andere sites een bijdrage leveren aan 'kennis'.

Kent Anderswat een kleur, wil het een kleur bekennen of uitdragen?
Bij voorkeur niet, of het moet die van mensen zijn... van mannen en vrouwen samen, (en omgekeerd)... en welke kleur is dat dan?
Praktisch gezien komt het neer op het verlangen om alle kleuren van de regenboog te ondersteunen 🌈, en alle daarmee mogelijke kleurschakeringen en tinten, maar tegelijkertijd ook op het... - en lastig genoeg - zich liever afzijdig betonen van personen en/of groepen die een al te eenzijdige stelling / richting wensen te duiden. (Waarbij anno 2022 te denken valt aan Corona & Co en/of de Niet uit te lichten personen).

Wenst Anderswat dan alles en iedereen in twijfel te trekken?
Zo kan en mag het overkomen, (met schuren geen problemen), maar is zeker niet het geval. Het wil bestaansrecht ontlenen aan en bij de gratie van 'voortschrijdend inzicht' op alle vlakken en terreinen. ... Dat brengt tenslotte waar 'welvaart' op neer mag komen: Met de dag meer inzicht en beter / ruimer begrip.Terug naar de Hoofdpagina