Agri Facts

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search

Terwijl Stichting Agri Facts (STAF) geen duidelijke doelstelling op de website aangeeft, mag die juist ook spreken uit al het onderzoek dat zij doen rondom landbouw en natuur.
Een in 2018 opgerichte stichting die rapporten en onderzoeken van en voor overheden en niet-gouvernementele organisatie (ngo’s) over de veehouderij wetenschappelijk toetst.

Minister Schouten komt met hilarisch antwoord op Kamervragen over kritische depositiewaarden

15 april 2021, “Minister Schouten begrijpt niets van de kritische depositiewaarden stikstof. Dat blijkt uit de antwoorden die zij op 13 april heeft gegeven op Kamervragen van de PVV, naar aanleiding van ons artikel.

STAF in de media